Ogura Clutch 小倉 系列產品 現貨庫存一覽表

現 貨 庫 存 一 覽 表

規格
MCNB-2G
MCNB-5G
MCNB-10G
MCNB-10GS
SNB-0.2GN
SNB-0.4GN
SNB-0.8GN
SNB-1.2GN
SNB-1.2KN
RNB-0.2GN
RNB-0.4GN
RNB-0.8GN
RNB-1.6GN
RNB-3GN
RNB-3KN
RNB-5GN
RNB-10GN
RNB-10KN
MNB-0.2G-16
MNB-0.4G-19
MNB-0.6G-02
MNB-0.8G-01
MNB-0.8K-03
MNB-2.5GN
MNB-2.5KN
MNB-20KN
MNB-40KN
AMC-2.5
AMC-5
AMC-10
AMC-20
AMC-40
AMC-80
AMB-2.5
AMB-10
AMB-20
AMB-40
AMP-5
AMP-10
AMP-20
AMU-10C
AMU-20C
AMU-40C
AMU-80C
VCE-1.2
VCE-2.5
VCE-5
VBE-20
TMC-20
TMC-0.6-08
TMC-1.2-48
TMC-2.5-29
TMC-5-38
TMC-10-31
TMF-5-12
TMF-10-10
TMB-2.5-13
TMB-5-05
TMB-10-09
TMB-0.6H-12
MSC-1.8T-02
MSC-1.8T-05
MSC-2.5T
MSC-5T
MSC-10T
MSC-20T
MSC-40T
MSC-70T
MSB-1.2-10
MSB-1.8-06
MSB-2.5
MSB-10
MSB-40
MSU-2.5
MSU-5
MSU-20
MCCB-5-04
MCCB-5-06
MCB-100-01
MCF-100-01
MMC-10G
MMC-20G
MMC-40G
MMC-70G
MP-250
OPC-5N
OPC-10N
OPC-20N
OPC-40N
OPC-80N
OPB-5N
OPB-10N
OPB-20N-13
OPB-40N
OPB-120N
HC-1.2
HC-2.5
HC-10
HB-2.5
HB-5
PHT-0.05S
PHT-0.5S
PHT-0.5D
PHT-1.2D
PHT-2.5D
PHT-5D
PHT-10D
PHT-30D
OPL-0.3R
OPL-1.2R
PC-2.5
PC-5
PB-5
MZ-2.5D
MZ-5D
MZ-16D
MZ-25D
MZ-50D
MZ-25W
MZS-10D
MZS-16D
MDC-2.5
MDC-5
MDC-10
MDC-20
MDC-160
MDB-10
MWC-0.6
MWC-1.2
MWC-2.5
MWC-5
MWC-10
MWC-20
MWC-40
MWC-80
MWC-160
MWB-10
MWB-20
MWB-40
MWB-80
MWB-160
UN-0.6
UN-1.2
UN-2.5
UN-5
UN-10
UN-20
UN-40
UN-80
UN-160
DS-454TG
OD-255H
OD-325H
UG-45
TX-02(附離合器)
TX-04(附離合器)
OHP-190
OPR-109A
OPR-109F
OFS-220
CTA-1100
CTA-1200
CTA-1300
OFVN-220

注意事項

 

  • 此為 志城實業有限公司 Ogura Clutch 產品常備及既有現貨品項,可即時出貨不需等待進口,惟現貨流動性較大,表格將不定期更新。
  • 若您對任一現貨產品有興趣,再請來信或來電洽詢,謝謝您!

快 速 連 結

型錄下載

若您需要下載 Ogura Clutch 離合器/制動器,相關型錄,請往這邊走。

您是否對任何系列產品有興趣

若需要購買或讓我們替您推薦產品,請跟著我來。